จังหวัดยะลา เข้าพบประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อกระตุ้น พื้นที่ศาสนสถานปลอดบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง 100 %

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา นำโดย นายปริญญา มะรียา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา และ นายอาหะมะยาโดรุดดิน ลอตง ผู้ช่วยผู้ประสานงานด้านชุมชน ได้เข้าพบ ดร.สะมะแอ ฮารี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และ นายอับดุลอาซิ และนิตันยง ฝ่ายงานทั่วไปและประธานชมรมอิหม่ามอำเภอรามัน เพื่อหารือการขับเคลื่อนงาน ผลจากการเข้าพบ ในครั้งนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นการดำเนินงานที่ผ่านมา ในด้านของ การขับเคลื่อนมัสยิดปลอดบุหรี่ ในพื้นที่เป้าหมาย ที่ได้ดำเนินการ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เข้ารับรางวัลระดับเขต 2 ปีซ้อน และสามารถดำเนินกิจกรรม และในครั้งนี้ทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา ได้สะท้อนข้อมูล แก่ ท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้ทราบถึงโทษภัยของบุหรี่และข้อกฎหมาย พรบ.ควบคุมยาสูบ ที่มีการบังคับใช้ในจังหวัด และทั้งประเทศ

ในครั้งนี้ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา ได้ขอความร่วมมือ ในเรื่องการนำนโยบาย การบังคับใช้ สถานที่ศาสนสถาน ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 100%

จากการสะท้อนข้อกฎหมายใหม่ที่ได้ดำเนินการนั้นทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของประเด็น เป็นข้อเงื่อนไขและจะประกาศให้มัสยิดในพื้นที่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการจังหวัดยะลาจำนวน 1,557 แห่ง ได้ทราบข้อมูลเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง