ต้อนรับเทศกาลตุลาปาร์ตี้.. ร่วมเชิดชูเกียรติ ร้านนมต้นแบบสร้างสรรค์ จังหวัดสตูล “ร้านบาร์นม55”

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล กลุ่มเยาวชน YSDN SATUN ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล และ ร้านบาร์นม 55 จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม เทศกาล “ตุลา ปาร์ตี้ @ บาร์นม 55 สนุกได้ มันส์ได้ ไร้แอลกอฮอล์ “ เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนค่านิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเรียกสากลว่า “Drink Revolution day” ซึ่งเป็นการร่วมรณรงค์การงดดื่มสุรา 60 ประเทศทั่วโลก ในเครือข่าย iogt. (ขับเคลื่อนในประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโดยเฉพาะ เหล้า บุหรี่และยาเสพติด ทั่วโลก) รวมถึงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ปีนี้จัดในธีม “ปาร์ตี้ร้านนม และ ร่วมเชิดชูเกียรติ ร้านนมต้นแบบ” ที่ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเห็นความสำคัญในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน สำหรับร้านนมที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นร้านนมสร้างสุข สำหรับปีนี้ คือ “ร้านบาร์นม 55 จังหวัดสตูล” โดย ได้รับเกียรติจาก นายนพดล นพสุวรรณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประเด็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ นางอาอีเซาะ ยูโซ๊ะยูด๊ะ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประเด็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายมุสตอฟา สุขมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ “ร้านนมสร้างสุข” พื้นที่ร้านนมต้นแบบ ปลอดเหล้า บุหรี่ ให้แก่ นางสาวสุพรักษ์ สุขสวัสดิ์ เจ้าของร้านบาร์นม 55 จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นร้านต้นแบบนำร่องร้านแรกในจังหวัดสตูล และจะขยายสู่ร้านอื่นๆ ต่อไป .. นายนพดล นพสุวรรณ จนท. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กล่าวเพิ่ม “กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการทำงานในภาระกิจขับเคลื่อนด้านสุขภาวะ การรณรงค์ร้านน้ำชาปลอดปัจจัยเสี่ยง เหล้า – บุหรี่ “ และ การร่วมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่ เด็กและเยาวชน รวมถึงการกระตุ้นการจัดกิจกรรมลักษณะ Safe Space การจัดงาน รูปแบบสร้างพื้นที่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ แก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งหลังจากนี้ ทางเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสตูล และ สำนักงานสาธาณสุขจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะหารือร่วมกันและ ขยายผลสู่ ผู้ประกอบการ ร้านนม ภายในจังหวัดต่อไป

บรรยากาศประกอบไปด้วย การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เล่นเกมส์ ถามตอบ การต่อจิ๊กซอมหาสนุก บอร์ดเกมส์ การแสดงดนตรีสด จาก เยาวชน และ การให้ความรู้ด้าน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ยาสูบ กิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึก

ร่วมสร้างค่านิยมสังสรรค์ปาร์ตี้ แบบสนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์ ในเทศกาลตุลา ปาร์ตี้ วันปรับเปลี่ยนค่านิยมในการดื่ม World Alcohol Free day

#MovendiInternational

#YSDNใต้ล่าง#YSDNTHAILAND

#ysdnsatun#งดเหล้าใต้ล่าง

#สสส#จังหวัดสตูล#บาร์นม55

#เครือข่ายงดเหล้า

#ตุลาปาร์ตี้#drinkrevolution#safespace

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง