งดเหล้าปัตตานี ถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา 4 พื้นที่

วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ สถานีบริการวิชาการฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม “ถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา 4 พื้นที่” นำร่องได้แก่

  • บ้านเตราะแก่น ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี
  • บ้านควนนอก ตำบลควน ปะนาเระ
  • บ้านดู ตำบลนาบี อำเภอหนองจิก
  • บ้านห้วยเงาะพระวิหาร ตำบลทุ่งพล่า อำเภอโคกโพธิ์

หัวใจสำคัญคือแลกเปลี่ยนรู้ และทบทวนการทำงาน และนำบทเรียนไปปรับใช้พัฒนาต่อยอดงานระดับพื้นที่ ต่อไป

#สสส#งดเหล้าใต้ล่าง#งดเหล้าเข้าพรรษา#ชุมชนคนสู้เหล้า#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า#สคลใต้ล่าง#ประชาคมงดเหล้าปัตตานี#ชุมชนต้นแบบ

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง