ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ ..วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดปัตตานี

23 กันยายน 2565 สำนักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ร่วมออกบูธรณรงค์ให้ความรู้ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดปัตตานี ณ TK Park Pattani (อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี)

ซึ่งการออกบูธครั้งนี้ประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานีเน้นประเด็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของเยาวชนในยุคสมัยปัจจุบัน ได้แก่

1. ภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

2. ภัยการใช้กัญชาที่ไม่เหมาะสมส่งผลเสียต่อสุขภาพ

การออกบูธครั้งนี้ประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานีเน้นประเด็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของเยาวชนในยุคสมัยปัจจุบัน

วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดปัตตานี

ภายในบูธ มีกิจกรรมให้เยาวชนเรียนรู้หลากหลาย เช่น

– การร่วมสนุกกับกิจกรรมชวนคิดชวนตอบรับของที่ระลึก

– สติ๊กเกอร์สื่อสารการเปลี่ยน งดเหล้า งดบุหรี่ ส่งเสริมให้เยาวชนนำสติ๊กเกอร์ที่ได้กลับไปติดที่บ้านเพื่อให้เตือนสติตนเองและคนรอบข้าง

– ให้ความรู้โทษภัยกัญชา ที่จะส่งผลกระทบระยะยาว และเป็นภัยเงียบที่จะคุกคามเยาวชน หากเข้าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

สุดประทับใจเมื่อบูธของประชาคมงดเหล้าปัตตานีได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนที่ได้เข้ามาเรียนรู้เป็นจำนวนมาก

#งดเหล้าใต้ล่าง#งดเหล้าปัตตานี#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า#สคลใต้ล่าง

#สสส#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง