ชุมชนคนสู้เหล้าป่าเล  เปิดบ้าน “งดเหล้ารักษ์ป่าเล” สู่ โลกออนไลน์

วันที่ 8  กันยายน  2565  ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม “เวทีพัฒนาศักยภาพ ด้านการสื่อสาร ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ผ่านสื่อ ออนไลน์” ณ ห้องประชุม รพ.สต บ้านท่าลาด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

โดยผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย คณะทำงาน และ แกนนำชุมชนคนสู้เหล้าบ้านป่าเล อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดย คณะทำงานจากศูนย์ภาคฯ ได้แก่ นายณัฐวัฒน์  กิตติธนาชูพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน ได้ทบทวนถึงแนวทางการเคลื่อนงานชุมชนคนสู้เหล้า และการจัดเก็บข้อมูล นางสาวธนิตา เขียวหอม  เจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชนและบุญประเพณี  ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการสื่อสาร รวมถึง การสร้างเพจ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชน รวมถึงการเขียนข่าว การเล่าเรื่องผ่าน สูตร 5W 1 H   นางสาวคอลีเย๊าะ  ตือบิงม๊ะ นำกิจกรรมละลายพฤติกรรม และ สันทนาการ

โดยในครั้งนี้ ชุมชน ได้ร่วมกัน ตั้งชื่อและสร้างเพจขึ้น ชื่อว่า “งดเหล้ารักษ์ป่าเล” เพื่อสื่อสารกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกแกนนำชุมชน ชมรมคนหัวใจเพชร ในการขับเคลื่อนการ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ เหล้า บุหรี่ ในชุมชนบ้านป่าเล ขอขอบคุณ รพ.สต. บ้านท่าลาด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม

#สสส #เครือข่ายงดเหล้า #งดเหล้าใต้ล่าง #บ้านป่าเล #เขาชัยสน #พัทลุง #งดเหล้ารักษ์ป่าเล

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง