ประดู่เกมส์ ขบวนพาเหรดสร้างสรรค์ สื่อสารกีฬา สนุกได้  มันส์ได้ ไร้แอลกอฮอล์

วันที่ 26 สิงหาคม 2565  ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)  สนับสนุนการจัด กิจกรรม งาน “ประดู่เกมส์” ครั้งที่16    นางสมบัติ  เหมทานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  นายอัคคะไกร  มหาศรี นายกสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมกีฬาสีประจำปีภายในโรงเรียน ประกอบไปด้วย การเดินขบวนพาเหรด แฟนซีเพื่อสร้างสีสันต์ ภายใต้การรณรงค์  “เพื่อนกันมันส์โนแอล สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”  บนเส้นทาง ถนนศุภสารรังสรรค์  – โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่  และ การแข่งขันกีฬาสากลประเภทต่างๆ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้ปกครอง นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวปิยะธิดา  สุวรรณวงศ์   ผู้จัดการโรงเรียน กล่าวเพิ่มเติม “การจัดกิจกรรมประดู่เกมส์ ในครั้งนี้ เพื่อ พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาแก่นักเรียน เสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมถึงการปลูกฝังด้าน ระเบียบวินัย ความสามัคคี และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และ คณะบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง ส่งเสริมการรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันนักสูบ นักดื่ม หน้าใหม่ โดยผ่าน สโลแกน สนุกได้ มันส์ได้ ไร้แอลกอฮอล์ และ เพื่อนกันมันส์โนแอล เพื่อกระตุ้นสร้างการรับรู้ในวงกว้าง แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง”

พัฒนาการเด่น เน้นวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง