“สองคลอง หนึ่งเล ” เท่ วิถีภูมิปัญญา คนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ วัดคูเต่า หมู่ที่3 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา และ ภาคีหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดย คุณ ชาญวิทูร สุขสว่างไกร (พี่อ่ำ) ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม “สองคลอง หนึ่งเล ” เท่วิถีภูมิปัญญา คนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่างขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน

โดยมีการนัดพบที่วัดคูเต่า ถิ่นรางวัลยูเนสโก พร้อมชมสถาปัตยกรรมรางวัลยูเนสโก ชมจิตรกรรมฝาผนังโบราณและของล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ตอนล่างวัดคูเต่า ก่อนงานก็เริ่มชมการร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ มรดกภูมิปัญญาชุมชน จากนั้นเดินทางกับรถนั่งขนำติดล้อ ชมวิถีชีวิตริมคลองอู่ตะเภา ชมแหล่งเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเตยปาหนัน การทำและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากต้นเตย

จากนั้นแวะสักการะทวด ณ.ศาลาริมทาง แล้วเข้าโคก หนอง นา สวนภิรมย์ฟาร์ม ชมกิจกรรมภายในสวนเรียนรู้การทำสวนไม้ต่างๆ

ก่อนแวะบ้านดินวังหลุมพอ และชมสวนสวารัอยปีหวานวงศ์

ส่วนวันที่สอง จะมีกิจกรรมพายเรือคายัค ชมธรรมชาติยามเช้า จิบกาแฟแลคลอง ทานอาหารเช้า ณ.บ้านสวนธนกฤต

เสร็จแล้วชมสระมรกต กลางป่าเสม็ดขาว ชมคนเลี้ยงชันโรงอุงและญิงยวน บางกล่ำ ชมฟาร์มทะเล ป่าชายเลน บ้านโคกเมือง

และรับประทานอาหารเที่ยง ปิ่นโตร้อยสาย ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

Cr.ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บไซค์ https://www.reporternews5.com/archives/41348

ขอบคุณภาพถ่ายจากแฟนเพจ Chalatat-ชลาทัศน์

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง