‘นาคอัต’ ขอบวชปลอดเหล้า หวังตัดปัญหาความวุ่นวาย ลดความเสี่ยง เลี่ยงอบายมุข รับบุญแบบเต็มที่ไม่เปื้อนบาป

บวชพระทั้งที ขอตั้งใจรับบุญเต็มที่ ไม่เปื้อนบาป ไม่เมา = ไม่ก่อบาป

งานบวช คือ งานบุญใหญ่ของบ้าน การบวชของลูกหลาน สร้างความสุขทางใจ  สร้างมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่พ่อแม่ ที่ผ่านมาประเพณีบวชนาคมักมีการจัดงานใหญ่โต ปะปนไปด้วยเหล้า ด้วยอบายมุขมากมาย เสพความสนุกสนานรื่นเริง จนเกินเลย จากพิธีกรรมที่เคยศักดิ์สิทธิ์ มีคุณค่าทางวัฒนธรรมได้กลายเป็นพิธีกรรมสร้างความแตกแยกระหว่างชุมชน เกิดการทะเลาะวิวาท เสียงดัง บางงานทำให้พ่อแม่ตายทั้งเป็นเพราะเสร็จงานแล้ว มีหนี้สินเพิ่มเพราะจัดงานใหญ่ ต้องเป็นทุกข์ใช้หนี้

ด้วยเหตุนี้เอง ทางนาคอัตพงษ์ นามไพร และเจ้าภาพ จึงตัดสินใจจัดงานเป็นงานบวชปลอดเหล้า หวังตัดปัญหาความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นจากความเมา โดยคุณวาสนา นามไพร ประชาคมงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยวจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าจัดงานปลอดเหล้าครอบครัวสบายใจ  สุขใจ  เรียบง่าย ไม่วุ่นวายเป็นงานบวชที่ได้บุญยิ่งใหญ่ มิหนำซ้ำประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะอีกด้วย

#บวชสร้างสุข #บวชปลอดเหล้า #ลดเสี่ยง #เลี่ยงอบายมุข