ดร.สุภัทร จำปาทอง

ดร.สุภัทร จำปาทอง


วันครูยุคโควิด งดพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน พร้อมแนะนำวิถีชีวิตใหม่ให้กับชุมชน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top