ว่าไงวัยรุ่น !!


ว่าไงวัยรุ่น !! เหล้าเบียร์หากคุณปฎิเสธมันได้ก็ควรที่จะปฎิเสธมัน เพราะเมื่อนำเมาเข้าปากคุณแล้วคุณอาจจะไม่ปฎิเสธมันแล้วก็ได้.
– ปกร คุณาวิชชา จากวง Mini sunsilk -จากโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

วัยรุ่นยุคใหม่ต้องไม่ดื่ม ไม่เสพ นะครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top