มังกร ปัญญาแฝง-คนหัวใจเพชร จ.แพร่

เนื้อหาโดยย่อ
โดย ศุภกิตติ์ คุณา

ว่าที่ร้อยโทมังกร ปัญญาแฝง ปัจจุบัน เป็นปลัดเทศบาลตำบลหนองไข่ ในช่วงที่ช่วงระยะเวลาที่ดื่มน่าจะดื่มหนักหรือมากๆก็คือช่วงตั้งแต่ปี 42-47 ตอนอายุประมาณ 30 ปี เป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะดื่มหนัก โดยเฉพาะเวลาหลังเลิกงาน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ส่วนวันศุกร์ก็กลับบ้าน จนมาถึงจุดหนึ่งของของของชีวิตในส่วนหน้าที่การงาน “ตำแหน่งปลัดเทศบาล” เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่ง ถือว่าเป็นหัวหน้าของพนักงานและลูกจ้างในเทศบาล หากตอนเช้าเมาเย็นเมาก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับลูกน้อง ในส่วนของครอบครัวครอบครัวถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ เพราะว่าลูกสาวชอบล้อพ่อว่าพ่อกินเหล้าพ่อขี้เหล้า สิ่งนี้ทำให้เรามาคิดได้ว่าเราจะดูแลชีวิตเขาอย่างไร จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มลด เริ่มงด เริ่มลด ละ เลิกในที่สุด