หมื่น ไชยวงค์ ปัจจุบันเป็นประธานชมรมคนหัวใจเพชร อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เคยติดเหล้าอย่างหนักจนได้รับอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาล ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการครอบครัวสุขใจกับวัดสันทราย อ.ไชยปราการ ซึ่งเป็นโครงการในภาคี สสส. พลิกผันชีวิตตัวเองในบทบาทใหม่ เก็บหอมรอมริบสร้างบ้านด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง โดยมีชมรมและกลุ่มภาคีเข้ามาสนับสนุนคุณภาพชีวิต