หมื่น ไชยวงค์-คนหัวใจเพชร จ.เชียงใหม่

หมื่น ไชยวงค์ ปัจจุบันเป็นประธานชมรมคนหัวใจเพชร อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เคยติดเหล้าอย่างหนักจนได้รับอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาล ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับวัดสันทราย อ.ไชยปราการ พลิกผันชีวิตตัวเองในบทบาทใหม่ เก็บหอมรอมริดสร้างบ้านด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง โดยมีชมรมและกลุ่มภาคีเข้ามาสนับสนุนคุณภาพชีวิต