นโยบายความเป็นส่วนตัว คลิกที่นี่

คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากขาดข้อใดข้อหนึ่งข้อมูลจะไม่สมบูรณ์ ทำให้การแสดงผลคาดเคลื่อนได้ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว และส่วนที่ 2 ข้อมูลความผู้ร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา พ.ศ.2566 ภาคเหนือตอนบน

หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อได้ที่ ผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ : กรุณาลงข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *