เนื้อหาโดยย่อ
โดย ศุภกิตติ์ คุณา

กมล ขาวละออ ช่างทำบ้านน็อคดาวน์ จังหวัดลำปาง จากชีวิตที่เคยติดเหล้าอย่างหนัก เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และสามารถเลิกเหล้าในที่สุด ไม่คิดว่าชีวิตจะกลับมามีวันนี้อีกครั้ง โดยมีลูกและครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจ ร่วมกันสร้างธุรกิจบ้านน็อคดาวน์ ส่งขายทั่วประเทศ สร้างอาชีพให้กับช่างในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง