เลิกเหล้า แลกปริญญาของลูก
คมกริช เวียงรัตน์

คำขอร้องของลูกและภรรยา ทำให้คมกริช เวียงรัตน์ “เลิกเหล้า” มาจนถึงวันนี้ บ่อยๆครั้งหลักจากที่เลิกงานก็จะชวนกันดื่มเกือบทุกวัน ช่วงที่ดื่มหนัก รายจ่ายส่วนใหญ่จะจ่ายไปกับค่าเหล้าและบุหรี่ เดือนละไม่น้อยกว่า 3,000-5,000 บาท เกิดผลกระทบทำให้เงินเดือนที่ได้รับไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวและมีการทะเลาะกันในการใช้จ่ายเงิน ลูกและภรรยาจึงขอร้องพ่อให้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่

เรื่องราวของคมกริช คนหัวใจเพชรตำบลทุ่งกุลา จ.ร้อยเอ็ด ย้อนไปสมัยอายุ 18 ปี เพื่อนชักชวนดื่มเหล้าสูบบุหรี่ ก็เลยเป็นจุดที่เริ่มดื่มเหล้า หลังจากนั้นก็ดื่มเรื่อยมา ตามโอกาสต่างๆ ครั้งหนึ่งสมัยเป็นวัยรุ่น พ่อแม่ให้เงินไปสอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจที่จังหวัดสุรินทร์ โดยไปสอบกับเพื่อน เมื่อไปถึงจังหวัดสุรินทร์ ช่วงนั้นกำลังจัดงานกาชาดพอดี ก็ชวนกันไปเที่ยวและมีการดื่มเหล้ากัน คืนนั้นดื่มหนัก จนรุ่งเช้าส่งผลไม่สามารถไปสอบนักเรียนตำรวจได้ จึงทำให้เสียโอกาสในการสอบในครั้งนั้น

ชีวิตเริ่มต้นครอบครัว แต่งงานมีลูก และทำงานเป็นนักการภารโรงของโรงเรียน หลังเลิกงานก็จะมีการชวนกันไปสังสรรค์ ชวนกันดื่มเกือบทุกวัน ส่วนใหญ่จะเป็นเหล้าขาวเหล้าแดง โดยช่วงที่ดื่มหนักๆ มักจะหมดไปกับค่าเหล้าและบุหรี่ รวมๆแล้วเดือนละประมาณ 3,000-5,000 บาท อีกทั้งยังต้องส่งลูกเรียนหนังสือ ทั้งสอง 2 คน เป็นเหตุทำให้เกิดการทะเลาะกันเรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องเงินที่ได้รับไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว

จุดเปลี่ยนเริ่มต้นของการเลิกเหล้า “เลิกเหล้าแลกปริญญาของลูก”

เมื่อลูกและภรรยา ขอร้องให้พ่อ เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ และนำเงินที่พ่อเสียไปกับค่าเหล้า ค่าบุหรี่ มาส่งให้ลูกเรียนหนังสือ ซึ่งลูกสัญญาจะตั้งใจเรียน ทำให้ตนเองตัดสินใจหักดิบ เลิกทั้ง 2 อย่าง เพื่อลูกจะได้เรียนหนังสือตามที่สัญญาไว้ เมื่อมีคนมาชวนดื่มก็นึกถึงคำที่สัญญาไว้ให้กับคนในครอบครัว และอนาคตของลูก หลังจากที่เลิกเหล้าแล้ว ก็สามารถส่งลูกให้จบปริญญาตรีได้ เลยเป็นที่มาของ “เลิกเหล้า แลกปริญญาของลูก”

ปัจจุบันคมกริช เวียงรัตน์ เลิกทั้งเหล้าทั้งบุหรี่มาแล้ว 15 ปี (พ.ศ.2565) และเป็นประธานชมรมคนหัวใจเพชร ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยขับเคลื่อนงานรณรงค์ให้คนตำบลทุ่งกุลาหันมาดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย โดยมีส่วนในการจัดงาน “วิ่งพักตับ ขยับปอด” ของตำบลทุ่งกุลา เพื่อหาทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเตย และมีการขับเคลื่อนชวนคน ลด ละ เลิก เหล้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตำบลทุ่งกุลาขับเคลื่อนเป็นตำบลสุขภาพดีต่อไป