เนื้อหาโดยย่อ
โดย ศุภกิตติ์ คุณา

ชื่น จีโน ช่างปั้นปูน จังหวัดเชียงใหม่ คนหัวใจเพชรจากอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จุดเริ่มต้นมาจากลูกและครอบครัว เป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้ตัวเองเลิกเหล้า โดยมีโรงพยาบาลหางดง เป็นพี่เลี้ยง จากนั้นจึงผันตัวเองมาสอนงานศิลปะ กับเยาวชน ในชุมชน และใกล้เคียง โดยไม่มีค่าใข้จ่าย เพื่อชดเชยกับสิ่งที่หายไปในช่วงที่ตัวเองเป็นเยาวชน และลูกของตนเอง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ติดตามเรื่องราวของ ชื่น จีโน ได้ทางวิดีโอ
ขอบคุณ เฟื่องเดือน ชัยรัตนศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่