ตำบลบูรณาการปลอดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 รายการ

# ชื่อ ที่อยู่
1.คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
2.นาข้าวเสีย ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง