ร้านปลอดเหล้า (ร้านบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม) จำนวน 3 รายการ

# ชื่อ ประเภท ที่อยู่
1.กบบ้านขนมร้านบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม- หมู่ 1 - ถ.- ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
2.ร้านครัวขนมจีนร้านบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม สนามกอล์ฟฐานทัพเรือสงขลา ถ.เก้าแสน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90000
3.ร้านดูด (DUDE)ร้านบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม79 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110