สถานที่ปลอดเหล้า จำนวน 1 รายการ

# ชื่อ ประเภท ที่อยู่
1.ลานกีฬาหน้า อบต.นาข้าวเสียสวนสาธารณะ ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170