ข้อมูลบุคคล จำนวน 36 รายการ

# ชื่อ ประเภท ที่อยู่
1.gmbfiyd
2.นางธัญลักษณ์ จริยะเลอพงษ์ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด255/1 หมู่ 2 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
3.นางสาวกมลวรรณ จิตหวังประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด178/6 หมู่ 2 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
4.นางสาวจุรีพร วัชรจิรโสภณศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
5.นางสาวนันทิกา พัฒน์ทองประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด73/27 หมู่ 2 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
6.นางสาวนิตยา ดวงสวัสดิ์ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด21/5 หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
7.นางสาวปรียา โชติช่วงประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด58/3 หมู่ 7 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
8.นางสาวพจนีย์ แก้วเจริญประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด180/3 หมู่ 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
9.นางสาวสุพัตรา พัฒน์ทองประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด73/27 หมู่ 2 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
10.นางสาวแสงนภา หลีรัตนะประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด204 หมู่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
11.นางไพรัช วัฒนกุลศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
12.นายจักราวุธ ธุวรัฐคีรีประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด33 หมู่ 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
13.นายพูนศักดิ์ พาทีทินเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคตะวันออก50/1 หมู่ 4 ซึ้งบน ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
14.นายมุสตอฟา สุขมาศศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
15.นายวรวุฒิ ประสารพจน์ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด1/89 ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
16.นายสุชีพ พัฒน์ทองประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด73/27 หมู่ 2 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
17.นางธัญวรรณ ปานมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน29 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
18.นางวนิดา จาแคล่วคล่องคนหัวใจเพชร235/1 หมู่ 4 คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
19.นางสาวกรณ์ณัฐสา เนียมรินทร์เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน381/4 หมู่ 8 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 18017
20.นางสาวรัตนา ชูแสงเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน73/5 หมู่ 7 ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
21.นางสาวสุธาทิพย์ แก้ววิหคเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน17/1 หมู่ 3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
22.นางสาวอรอนงค์ รุ่งเรืองเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน16 หมู่ 10 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
23.นายกันตณัช รัตนวิกเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน45/2 หมู่ 3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
24.นายธนาวุธ คงจันทร์เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน32/3 หมู่ 7 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
25.นายมะโน เครือแก้วคนหัวใจเพชร119 หมู่ 3 ชุมชนโพธิ์เรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
26.นายองอาจ พรหมมงคลเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน84/1 หมู่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
27.นายเทิดศักดิ์ ขนอมคนหัวใจหิน333/6 หมู่ 3 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 86130
28.นางวนิดา จาแคล่วคล่องคนหัวใจเพชร235/1 หมู่ 4 คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
29.นางวนิดา จาแคล่วคล่องคนหัวใจเพชร235/1 หมู่ 4 คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
30.นายขวัญชัย จาแคล่วคราองคนหัวใจเพชร714 หมู่ 1 คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
31.นายพะโยม พ้นภัยคนหัวใจเพชร1027 หมู่ 4 คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
32.นายสหัส ทุมรัตน์คนหัวใจเพชร13 ซ.กันเอง ถ.เจริญทรัพย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
33.นางสาวเปรมฤดี จิตหวังแกนนำเยาวชน South Youth Ranger142/1 หมู่ 3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 8215
34.นายเจริญพงศ์ พรหมศรภาคีร่วมดำเนินการ86 ถ.คลองเรียน 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
35.นางสาวธนิตา เขียวหอมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนล่าง59 ละม้ายประดิษฐ์ ถ.นิพัทธ์อุทิศ3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
36.วันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนล่าง240/5 บือเร็ง ถ.เจริญเขต ซอย 13 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120