ข้อมูลบุคคล (เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน) จำนวน 8 รายการ

# ชื่อ ประเภท ที่อยู่
1.นางธัญวรรณ ปานมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน29 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
2.นางสาวกรณ์ณัฐสา เนียมรินทร์เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน381/4 หมู่ 8 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 18017
3.นางสาวรัตนา ชูแสงเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน73/5 หมู่ 7 ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
4.นางสาวสุธาทิพย์ แก้ววิหคเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน17/1 หมู่ 3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
5.นางสาวอรอนงค์ รุ่งเรืองเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน16 หมู่ 10 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
6.นายกันตณัช รัตนวิกเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน45/2 หมู่ 3 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
7.นายธนาวุธ คงจันทร์เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน32/3 หมู่ 7 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8.นายองอาจ พรหมมงคลเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน84/1 หมู่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320