ข้อมูลบุคคล (คนหัวใจเพชร) จำนวน 5 รายการ

# ชื่อ ประเภท ที่อยู่
1.นางวนิดา จาแคล่วคล่องคนหัวใจเพชร235/1 หมู่ 4 คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
2.นางวนิดา จาแคล่วคล่องคนหัวใจเพชร235/1 หมู่ 4 คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
3.นายขวัญชัย จาแคล่วคราองคนหัวใจเพชร714 หมู่ 1 คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
4.นายพะโยม พ้นภัยคนหัวใจเพชร1027 หมู่ 4 คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
5.นายสหัส ทุมรัตน์คนหัวใจเพชร13 ซ.กันเอง ถ.เจริญทรัพย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000