ข้อมูลบุคคล (เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนล่าง) จำนวน 2 รายการ

# ชื่อ ประเภท ที่อยู่
1.นางสาวธนิตา เขียวหอมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนล่าง59 ละม้ายประดิษฐ์ ถ.นิพัทธ์อุทิศ3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2.วันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนล่าง240/5 บือเร็ง ถ.เจริญเขต ซอย 13 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120