ข้อมูลบุคคล (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด) จำนวน 3 รายการ

# ชื่อ ประเภท ที่อยู่
1.นางสาวจุรีพร วัชรจิรโสภณศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
2.นางไพรัช วัฒนกุลศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
3.นายมุสตอฟา สุขมาศศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000