ข้อมูลบุคคล (ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด) จำนวน 11 รายการ

# ชื่อ ประเภท ที่อยู่
1.นางธัญลักษณ์ จริยะเลอพงษ์ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด255/1 หมู่ 2 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
2.นางสาวกมลวรรณ จิตหวังประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด178/6 หมู่ 2 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
3.นางสาวนันทิกา พัฒน์ทองประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด73/27 หมู่ 2 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
4.นางสาวนิตยา ดวงสวัสดิ์ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด21/5 หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
5.นางสาวปรียา โชติช่วงประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด58/3 หมู่ 7 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
6.นางสาวพจนีย์ แก้วเจริญประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด180/3 หมู่ 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
7.นางสาวสุพัตรา พัฒน์ทองประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด73/27 หมู่ 2 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
8.นางสาวแสงนภา หลีรัตนะประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด204 หมู่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
9.นายจักราวุธ ธุวรัฐคีรีประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด33 หมู่ 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
10.นายวรวุฒิ ประสารพจน์ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด1/89 ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
11.นายสุชีพ พัฒน์ทองประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด73/27 หมู่ 2 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000