ข้อมูลบุคคล (คนหัวใจเพชร) จำนวน 2 รายการ

# ชื่อ ประเภท ที่อยู่
1.นางวนิดา จาแคล่วคล่องคนหัวใจเพชร235/1 หมู่ 4 คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
2.นายมะโน เครือแก้วคนหัวใจเพชร119 หมู่ 3 ชุมชนโพธิ์เรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000