งานบุญปลอดเหล้า จำนวน 207 รายการ

# ชื่อ ที่อยู่
1. บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟล้านวัดหนองกก หมู่ ุ6 บ้านหนองกก ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
2. สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวตอก จังหวัดสุโขทัย ถนนข้าวตอก (พระร่วง) ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
3. สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวสามวัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ถ.ถนนข้าวสามวัฒนธรรม ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
4.1
5.กาชาดและงานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปลอดเหล้า งานตากสินมหาราชานุสรณ์ อ.เมืองตาก จ.ตาก
6.กาชาดและงานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปลอดเหล้า งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
7.กาชาดและงานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปลอดเหล้า งานกาชาดสร้างสุขชาวประจวบปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.ถนนสู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
8.กาชาดและงานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปลอดเหล้า งานมรดกโลกบ้านเชียง จ.อุดรธานี อาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ถ.ถนนนิตโย ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
9.กาชาดและงานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปลอดเหล้า งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
10.กาชาดและงานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปลอดเหล้า ประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
11.กาชาดและงานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปลอดเหล้า มหัศจรรย์งานแสดงช้างสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
12.กาชาดและงานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปลอดเหล้า เทศกาลกินปลาทูจังหวัดสมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
13.งานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ปลอดแอลกอฮอล์" จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บึงพลาญชัย ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
14.งานลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง(ปลอดเหล้า-บุหรี่) จังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก
15.งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
16.งานศพปลอดเหล้านาข้าวเสีย ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง
17.งานสืบสานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้าเทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณริมสระหนองเม็ก ข้างบ้านพักสถานีตำรวจภูธรนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
18.งานห่มผ้าพระธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130
19.ถนนคนเดินปาย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดบุหรี่และปลอดโฟม เทศบาลตำบลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
20.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานนมัสการหลวงปู่พระครูปทุมสโรภาสและงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ หมู่ 9 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
21.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบั้งไฟแสน เทศบาลตำบลกุดดู่ ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
22.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งตำบลเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
23.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟ กบใหญ่แกดำองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ หมู่ 11 บ้านเหล่าจั่น ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
24.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟ ชุมชนอุทัยทิศ ชุมชนอุทัยทิศ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
25.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟ บวงสรวงพระศรีนครเตาท้าวเธอเทศบาลตำบลรัตนบุรี หมู่ 9 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
26.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟ อำเภอราษีไศลที่ว่าการอำเภอราษีไศล ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
27.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลบึงงาม เทศบาลตำบลบึงงาม ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
28.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟ เมืองกันทรวิชัยรุ่งเรืองที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย ถ.สุขาภิบาล ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
29.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟกู่กาสิงห์เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ หมู่ 2 ถ.สว่างเจริญ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
30.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟตำบลนาผือองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ หมู่ 12 บ้านโคกพัฒนา ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
31.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟตำบลหนองสนิทองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
32.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟตำบลเฝ้าไร่เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ หมู่ 11 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120
33.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟบ้านจุมจัง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
34.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟบ้านโพนทรายเทศบาลตำบลโพนทราย ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
35.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟประจำปีเทศบาลตำบลบึงโขงหลง หมู่ 11 ถ.ถนนรพช ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 43220
36.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟวัดถ้ำผาแด่นวัดถ้ำผาแด่น ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
37.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟวัดถ้ำพวงวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) หมู่ 1 บ้านท่าวัด ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
38.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟสุวรรณภูมิ (ลายศรีภูมิ)เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ หมู่ 2 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
39.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรเทศบาลตำบลพนมไพร หมู่ 3 ถ.พนมไพร – กิ่งอำเภอหนองฮี ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
40.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟเอราวัณโรงเรียนบ้านเอราวัณ หมู่ 3 บ้านเอราวัณ ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220
41.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟและบุญวันวิสาขบูชา ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
42.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานบุญบั้งไฟแสนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง หมู่ 3 บ้านโนนยาง ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
43.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลเมืองบัวขาวปลอดเหล้าสำนักงานเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
44.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรเทศบาลเมืองยโสธร ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
45.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านเทศบาลตำบลกุดหว้า หมู่ 13 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
46.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานประเพณีบุญบั้งไฟม้าคำไหลปลอดเหล้า เทศบาลตำบลบ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
47.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานประเพณีบุญบั้งไฟอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
48.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย หมู่ 1 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
49.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 ชุมชนวัดธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
50.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า งานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์เทศบาลตำบลโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
51.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า ตำบลนาดีองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี หมู่ 5 ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120
52.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า ตำบลเสียววัดบ้านหนองผือ หมู่ 4 บ้านหนองผือ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
53.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า ตำบลโนนเปือยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย หมู่ 14 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
54.บุญบั้งไฟปลอดเหล้า วัดใหญ่โคกเจริญวัดใหญ่โคกเจริญ หมู่ 5 บ้านโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
55.มหกรรมอาหาร กินลำได้ บ่ต้องใจ้เหล้าเบียร์ 10 ชาติพันธุ์ แม่สาย42 หมู่ 1 เครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ถ.พหลโยธิน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
56.มหกรรมอาหารปลอดภัย อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์...จังหวัดปัตตานี117/1 สมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
57.มหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ และปลอดโฟม111 หมู่ 7 สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ถ.สุขาภิบาล 1 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
58.มหกรรมอาหารสะอาด ปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ตำบลปากน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ และการแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
59.มหกรรมอาหารสะอาด และความปลอดภัยในการบริโภค จ.สระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
60.ล่องแพพะโต้ะ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
61.ลอยกระทงปลอดเหล้า งานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้าปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำ) และ ลานออดหลอดริมห้วยสำราญ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
62.ลอยกระทงปลอดเหล้า งานประเพณีลอยกระทงสายไทยรามัญ–มอญ ตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
63.ลอยกระทงปลอดเหล้า งานลอยกระทงปลอดเหล้าที่หนองประจักษ์ฯ จังหวัดอุดรธานี ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
64.ลอยกระทงปลอดเหล้า งานลอยกระทงปลอดเหล้าปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานี ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรีและบริเวณทางเดินเพื่อสุขภาพรอบแม่น้ำปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
65.ลอยกระทงปลอดเหล้า งานลอยกระทงหลังสวน จังหวัดชุมพร ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
66.ลอยกระทงปลอดเหล้า เทศกาลลอยพระประทีปและประเพณีลอยกระทง(ปลอดเหล้า-บุหรี่) จังหวัดสกลนคร ณ สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ทราบรมราชชนนี(สระพังทอง) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
67.ลอยกระทงปลอดเหล้า แอ๋วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมแฮงฮ่วมโจ๋ลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์ จ.เชียงใหม่ ถ.บริเวณรอบคูเมืองตลอดสองฝั่งแม่น้ำปิง ถนนท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
68.สงกรานต์ปลอดเหล้า M2F หน้าลาน Central World กรุงเทพ อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
69.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ ตำบลดอนคลัง๊ ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
70.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ ตำบลบัวงาม ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
71.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านชุมขนร่มไทร จ.ประจวบคีรีขันธ์ บ้านชุมขนร่มไทร ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
72.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านดอนคลัง จ.ราชบุรี บ้านดอนคลัง ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
73.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านดอนทอง(ไผ่ควาย) จ.นครปฐม บ้านดอนทอง(ไผ่ควาย) ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
74.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านดอนพรหม จ.ราชบุรี บ้านดอนพรหม ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
75.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านดอนมะนาว จ.สุพรรณบุรี บ้านดอนมะนาว ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
76.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี บ้านดอนมะเกลือ ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
77.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านดอนยอ จ.นครปฐม บ้านดอนยอ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
78.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านตาลเจ็ดยอด บ้านตาลเจ็ดยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
79.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านตาลเจ็ดยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ บ้านตาลเจ็ดยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
80.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านท่าตระคร้อ จ.เพชรบุรี บ้านท่าตระคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
81.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านท่าโล้ จ.เพชรบุรี บ้านท่าโล้ ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
82.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านบ้านบัวงาม จ.ราชบุรี บ้านบัวงาม ต. บัวงาม อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
83.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านวังตะโก จ.เพชรบุรี หมู่ 1 บ้านแต๋น ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
84.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านสระกระเทียม(วัดใหม่ดอนทราย)จ.นครปฐม บ้านสระกระเทียม(วัดใหม่ดอนทราย) อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
85.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านสระบ้านกล้วย จ.กาญจนบุรี บ้านสระบ้านกล้วย ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
86.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านสามเรือน จ.เพชรบุรี บ้านสามเรือน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
87.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านหนองกระพ้อ จ.เพชรบุรี บ้านหนองกระพ้อ ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
88.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านหนองวัวดำ จ.ราชบุรี บ้านหนองวัวดำ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
89.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านหนองสองห้อง จ.สมุทรสาคร บ้านหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
90.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านหัวถนน จ.นครปฐม บ้านหัวถนน ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
91.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี บ้านหัวเขาจีน ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
92.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านเกาะแรต จ.นครปฐม บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
93.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านเขาสะแก จ.เพชรบุรี บ้านเขาสะแก ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
94.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านแม่ประจัน จ.เพชรบุรี บ้านแม่ประจัน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
95.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านโคกหลวง จ.ราชบุรี บ้านโคกหลวง ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
96.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแกนไทยทรงดำ บ้านไผ่คอกเนื้อ จ.นครปฐม บ้านไผ่คอกเนื้อ ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
97.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
98.สงกรานต์ปลอดเหล้า งานสงกรานต์กลางคืน ถนนข้าวทิพย์ จังหวัดจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
99.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวกล่ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถ.ถนนอนรรฆนาค อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
100.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวต้ม จังหวัดนครนายก ถ.ถนนสุวรรณศร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
101.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ จังหวัดจันทบุรี ถ.ถนนท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
102.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวปิ้งไก่เบือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
103.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวปุก อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
104.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวปุ้น จังหวัดนครพนม ถ.ถนนเลาะริมโขง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
105.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวยำ จังหวัดปัตตานี ถ.ถนนมะกรูด ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
106.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวลอดช่อง จังหวัดยโสธร ถ.ถนนรัตนเขตต ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
107.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวสวย จังหวัดตราด ถ.ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ช่วงแยกถนนหลักเมืองตราด ถึงแยกโรงพยาบาลตราด (ถนนสุขุมวิท-สามแยกคลองใหญ่-สามแยกตราดอินน์) อ.เมืองตราด จ.ตราด
108.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวสาร กรุงเทพ อ.เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
109.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวสุก จังหวัดอ่างทอง ถ.ถนนสายชัณสูตร-เสนา ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
110.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวหนมเส้น จังหวัดแพร่ หน้าศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัย ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
111.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวหมูแดง จังหวัดนครปฐม ถ.ถนนที่ตัดตรงจากประตูด้านทิศตะวันตกขององค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
112.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวหลาม เชียงคาน จังหวัดเลย ถ.ถนนชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
113.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถ.ถนนเพลินจิต ตั้งอยู่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
114.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวฮาง จังหวัดสกลนคร ถ.ถนนหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ถนนรอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
115.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวเกรียบงาดำ จังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก
116.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวเม่า จังหวัดมหาสารคาม แยกหอนาฬิกา ถนนผดุงวิถีและถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
117.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ถ.ถ.พหลโยธิน (เลียบคลองชลประทาน) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
118.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
119.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวแช่ จังหวัดปทุมธานี ถ.ถนนเทศปทุม อยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
120.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวแช่หลังจวนผู้ว่า จังหวัดเพชรบุรี ถ.(บริเวณถนนริมน้ำข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี) ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
121.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวแต๋น จังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
122.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวโพด จังหวัดชัยนาท ถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
123.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวโพด จังหวัดเพชรบูรณ์ สี่แยกไร่ยาสูบ ถนนบูรกรรมโกวิท ไปจนสุดเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
124.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนสายดอกไม้และสายน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
125.สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนเข้าเย็น จังหวัดศรีสะเกษ ถ.ถนนขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
126.สงกรานต์ปลอดเหล้า วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ อ.เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
127.สงกรานต์ปลอดเหล้า สงกรานต์สุขเสมอที่ชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
128.สงกรานต์ปลอดเหล้า สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพ อ.เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
129.สวดมนต์ข้ามปี จ.ชุมพร
130.เทศกาลกินเจหาดใหญ่ กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์64-68 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ถ.ถนนโชติวิริยะกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
131.เทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ถ.ถนนราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
132.เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ตอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ จ.ภูเก็ต4/41 ชมรมร้านอาหารจังหวัดภูเก็ต ถ.ถนนศรีสุทัศน์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
133.เทศกาลอาหารหรอยผลไม้อร่อย และของดีเมืองใต้ หรอยได้ไร้แอลกอฮอล์64-68 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ถ.ถนนโชติวิริยะกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
134.แข่งเรือปลอดเหล้า งานการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดนราธิวาสเขื่อนท่าพระยาสาย ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
135.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีสารทไทยและแข่งเรือจังหวัดนครนายก บริเวณลำน้ำหน้าวัดทวีพูลรังสรรค์ หมู่ ุ6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 21620
136.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสำนักงานเทศบาลตำบลกุมภวาปี หมู่ 4 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
137.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีแข่งขันเรือยาว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์อำเภอท่าตูม ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
138.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
139.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีท้องถิ่นปลอดเหล้า สุดยอดเรือยาวจ้าวแห่งลุ่มน้ำชี (หัวแหงมยืนโซ่) ตำบลบ้านแจ้ง อ.อาจสามรถ จังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง หมู่ 3 บ้านโนนยาง ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
140.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนโรงเรียนวัดบ้านก้อง หมู่ 1 บ้านก้อง ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
141.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงสระน้ำหนองใหญ่ จังหวัดระนองสระน้ำหนองใหญ่ หมู่ ึ7 คลองเงิน ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
142.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำปั้ว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ สนาม ท่าน้ำน่าน บ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว หมู่ 3 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
143.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีแข่งเรือยาว วัดหาดมูลกระบือ จังหวัดพิจิตรวัดหาดมูลกระบือ หมู่ 1 หาดมูลกระบือ ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
144.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สนามสนามเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษเทศบาลตำบลเมืองคง หมู่ 14 ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
145.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีแข่งเรือยาวตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
146.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ตานก๋วยสลาก วัดบุญยืนพระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดน่านเทศบาลตำบลเวียงสา หมู่ 4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
147.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีแข่งเรือเยาวชน “อบต.ฝายแก้ว ชิงถ้วยพระราชทานฯ” องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ถ.พุทธบูชา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
148.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีแข่งเรือและลอยกระทง จังหวัดมุกดาหารเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ หมู่ 3 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150
149.แข่งเรือปลอดเหล้า งานประเพณีไหลเรือไฟและแข่งเรือพายหาปลา ณ ท่าน้ำวัดบ้านส้มป่อยใหญ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษเทศบาลตำบลส้มป่อย หมู่ 2 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
150.แข่งเรือปลอดเหล้า งานวัฒนธรรมสายน้ำ ณ หนองเบบ บ้านแสง ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ หมู่ 5 อีเซ ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
151.แข่งเรือปลอดเหล้า งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่พระทางน้ำ และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรีเขื่อนหน้าวัดบางแตน ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
152.แข่งเรือปลอดเหล้า งานเที่ยวพิมายและแข่งขันเรือยาว จังหวัดนครราชสีมาบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และบริเวณลำน้ำจักราช ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 33110
153.แข่งเรือปลอดเหล้า งานเรือยาวประเพณี จังหวัดกำแพงเพชร หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตรอุทยาน ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ุ6200
154.แข่งเรือปลอดเหล้า งานเสด็จพระแข่งเรือ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองณ ลำน้ำกระบุรี บริเวณคอคอดกระ หมู่ 2 มะมุ ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
155.แข่งเรือปลอดเหล้า งานเเข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
156.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันรือยาวประเพณีสองฟากฝั่งแม่น้ำชี ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลกมลาไสย หมู่ 3 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
157.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือนาคตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หมู่ 3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000
158.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือพายประเพณี (บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง คลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี)เทศบาลรังสิต ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
159.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือพายประเพณี (หน้าวัดโบสถ์ (สมเด็จโตฯ) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี)องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หมู่ 2 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
160.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ เทศบาลตำบลท่าตูม หมู่ 9 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
161.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน ถ.เชียงคาน-ปากชม ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
162.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาว ลอยกระทงลาวหลวง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
163.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาว สนามแข่งเรือวัดทองแท้ จังหวัดพิษณุโลกวัดทองแท้ หมู่ 1 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
164.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาว เรือพาย ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนองสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 หมู่ 4 เขาฝาชี ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
165.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ และฉลอง 100 ปีพระสังฆราช จังหวัดกาญจนบุรีวัดเทวสังฆาราม ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ึ7100
166.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้ จังหวัดปทุมธานีวัดมะขาม หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
167.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาฯ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลสตึก หมู่ 16 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31110
168.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
169.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามแข่งขันลำแม่น้ำน้อย หน้าวัดกลางท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีเทศบาลตำบลโพสังโฆ หมู่ 6 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
170.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดปัตตานีสะพานเดชานุชิต ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
171.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำ "ลุ่มน้ำชี" บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ 4 บ้านผักกาดหญ้า ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
172.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ณ บริเวณตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำ จังหวัดสงขลาตลาดน้ำประชารัฐบางกล่ำ ท่าน้ำวัดบางหยี หมู่ 4 บางหยี ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
173.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีจ้าวลำน้ำป่าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีอำเภอเสาไห้ หมู่ 5 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
174.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ฯ วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
175.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท่าน้ำนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
176.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญเทศบาลตำบลชานุมาน ถ.สุวรรณประศาสน์ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
177.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยาและนานาชาติ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีอ่างเก็บน้ำมาบประชัน หมู่ 3 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
178.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีลำน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองวัดป่าโมกวรวิหาร ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
179.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีสัมพันธ์ไทยลาว ชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
180.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลองทับสะแก ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ึึ771
181.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีและสงกรานต์ตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรีเทศบาลตำบลเบิกไพร หมู่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
182.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทยลาวเวียดนามชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดบึงกาฬเทศบาลเมืองบึงกาฬ หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
183.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดพิจิตรวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ุุ660
184.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย-ลาว สนามบริเวณแม่น้ำโขง หน้าเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลเขมราฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
185.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือยาวเมืองคนสวย จังหวัดราชบุรีเทศบาลเมืองโพธาราม ถ.หน้าเทศบาล ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ึ7012
186.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชศาลาประชาสุข 84 พรรษา มหาราชา (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่) หมู่ 3 ถ.ภักดีฤทธิ์ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
187.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือ ลอยกระทง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬเทศบาลตำบลบึงโขงหลง หมู่ 11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
188.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
189.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือจังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ ณ เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านอำเภอเมืองน่าน ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
190.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน คลองหัววัง-พนังตัก จังหวัดชุมพรคลองหัววัง-พนังตัก ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
191.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือตำบลแงง ณ สนาม ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนตำบลแงง หมู่ 2 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน 55120
192.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือยาว วัดรางวาลย์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีวัดรางวาลย์ หมู่ 7 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
193.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามท่าน้ำบ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
194.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ วัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมวัดบางพระ หมู่ 3 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
195.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือยาวประเพณี “สุดยอดเรือยาวแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย” บริเวณแม่น้ำน้อย หน้าวัดสุวรรณราชหงส์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
196.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือยาวประเพณีตำบลหอคำ จังหวัดบึงกาฬเทศบาลตำบลหอคำ หมู่ 1 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
197.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือยาวประเพณีเทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬเทศบาลตำบลบึงงาม ถ.บึงงาม อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
198.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือยาวปลอดเหล้าเกาะปันหยี จังหวัดพังงาลำน้ำท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
199.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือยาวเข้าพรรษา จังหวัดชัยนาทศาลากลางจังหวัดชัยนาท และวัดพระยาตาก หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
200.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือสวรรคโลก เชื่อมความสัมพันธ์ลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่าน จังหวัดสุโขทัยวัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวง ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
201.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือหัววังพนังตัก จังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
202.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ ณ สนามบ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านเทศบาลตำบลดู่ใต้ หมู่ 2 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
203.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแข่งเรือโบราณเอกลักษณ์น่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ สนามบ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านเทศบาลตำบลดู่ใต้ หมู่ 2 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
204.แข่งเรือปลอดเหล้า งานแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรวัดด่านประชากร ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
205.แข่งเรือปลอดเหล้า ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล สนาม ท่าน้ำบ้านท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านอำเภอท่าวังผา หมู่ 4 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
206.แข่งเรือปลอดเหล้า แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพนัญเชิงวรวิหาร หมู่ 2 ต.คลองสวนพลู อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
207.แข่งเรือปลอดเหล้า แข่งเรือวัดสวนหงษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี หมู่ 5 ที่ทำการอำเภอบางปลาม้า ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150