ชุมชนคนสู้เหล้า จำนวน 36 รายการ

# ชื่อ ที่อยู่
1.ชุมชนกันใหญ่ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
2.ชุมชนกูบังจามัง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
3.ชุมชนครน หมู่ 3 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130
4.ชุมชนคลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
5.ชุมชนซอยสง่า หมู่ 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
6.ชุมชนตำบลนาขา หมู่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
7.ชุมชนตำบลเกาะขวาง20/5 หมู่ 5 ศูนย์ประสานงานจิตอาสาประชารัฐ ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
8.ชุมชนตำบลเขาค่าย หมู่ 11 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 86130
9.ชุมชนนาข้าวเสีย ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
10.ชุมชนบนเนิน หมู่ 4 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
11.ชุมชนบางวัน หมู่ 1 บางวัน ถ.- ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
12.ชุมชนบ้านควน ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
13.ชุมชนบ้านควนสะตอ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
14.ชุมชนบ้านตากแดด หมู่ 1 ชุมชนตากแดด ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
15.ชุมชนบ้านนาออก หมู่ 7 บ้านนาออก ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
16.ชุมชนบ้านยูโย ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
17.ชุมชนบ้านหัวกาหมิง ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
18.ชุมชนบ้านหัวลำภู หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
19.ชุมชนบ้านแขนน หมู่ 2 บ้านแขนน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
20.ชุมชนบ้านแป้น ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
21.ชุมชนบ้านโคกวัด ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
22.ชุมชนบาเดาะมาตี ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
23.ชุมชนปากล่อ ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
24.ชุมชนป่าเล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
25.ชุมชนพรุตาโรย หมู่ 5 พรุตาโรย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
26.ชุมชนละมอ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
27.ชุมชนวัดสมอ หมู่ 7 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
28.ชุมชนศาลาเชือก ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
29.ชุมชนหนองอ้อล่าง หมู่ 9 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
30.ชุมชนหนองเสม็ด หมู่ 4 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
31.ชุมชนห้วยเงาะ ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
32.ชุมชนเกะรอ-ปาแตรายอ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
33.ชุมชนเจ๊ะเห ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
34.ชุมชนเนินธงชัย หมู่ 2 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
35.ชุมชนเมืองเวียง หมู่ 4 เมืองเวียง ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
36.ชุมชนโพธิ์เรียง หมู่ 3 บ้านโพธิ์เรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000