ศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 รายการ

# ชื่อ ที่อยู่
1.ชมรมคนสู้เหล้าตำบลยาบี ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
2.ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
3.ชมรมคนหัวใจเพชรบ่าวงดเหล้าสาวพักตับ ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง
4.มัสยิดปลอดบุหรี่(บ้านปาแตรายอ) ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
5.ศูนย์ประสานงานจิตอาสาประชารัฐ20/5 หมู่ 5 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
6.ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร24 หมู่ 10 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
7.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้าตำบลบางเตย ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150