อำเภอยุทธศาสตร์ยับเคลื่อนนโยบายปลอดเหล้า จำนวน 2 รายการ

# ชื่อ ที่อยู่
1.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง
2.เมืองสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล