วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.)
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 081-9796734, 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031, อีเมล์ info@sct.ac.th

1. นางสาวพวงรัตน์ จินพล ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 ต่อ 126 อีเมล์ jpuangrat@sct.ac.th