# รายการข้อมูล จำนวน
1.ข้อมูลบุคคล36
คนหัวใจเพชร2
คนหัวใจหิน1
แกนนำเยาวชน South Youth Ranger1
คนหัวใจเพชร4
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน8
ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด12
ภาคีร่วมดำเนินการ1
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด3
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคตะวันออก1
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนล่าง2
2.ร้านปลอดเหล้า3
ร้านบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม3
3.สถานที่ปลอดเหล้า1
สวนสาธารณะ1
4.ชุมชนคนสู้เหล้า36
5.งานบุญปลอดเหล้า207
6.ศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง7
7.ตำบลบูรณาการปลอดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง2
8.อำเภอยุทธศาสตร์ยับเคลื่อนนโยบายปลอดเหล้า2