# ข้อมูลภาพรวม จำนวน
1. ข้อมูลบุคคล36
คนหัวใจเพชร2
คนหัวใจหิน1
แกนนำเยาวชน South Youth Ranger1
คนหัวใจเพชร4
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน8
ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด12
ภาคีร่วมดำเนินการ1
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด3
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคตะวันออก1
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนล่าง2
2. ร้านปลอดเหล้า3
ร้านบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม3
3. สถานที่ปลอดเหล้า1
สวนสาธารณะ1
4. ชุมชนคนสู้เหล้า36
5. งานบุญปลอดเหล้า207
6. ศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง7
7. ตำบลบูรณาการปลอดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง2
8. อำเภอยุทธศาสตร์ยับเคลื่อนนโยบายปลอดเหล้า2