Blog

เครือข่ายพระสงฆ์

จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับคณะสงฆ์จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ระดมทุนกองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณรอาพาธ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่อาพาธในจังหวัด