ความรักที่เด็กๆมอบให้ จะส่งผลอย่างไรกับครอบครัวของเขา...

**โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า เพื่อครอบครัวสังคมประเทศชาติ**   ดูเพิ่มเติได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCfQpc9g-OOrm9ZPodq7eWJg/videos

 

Scroll to Top