ปลูกพลังบวก เด็กปฐมวัย

สสส.และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)ร่วมกับ อบจ.ระยอง พัฒนาครูพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย