ชุมชนคนสู้เหล้า

“ เครือข่ายงดเหล้า และภาคีเครือข่าย นักรณรงค์ สร้างเสริมสุขภาวะ ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อรณรงค์และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน “