งานบุญประเพณี

เทศบาลนครนครขอนแก่นร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, สสส., ผู้นำชุมชน, สภาเด็กฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อน ถอดบทเรียน ประเพณีงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า”

Scroll to Top