Alcohol World

‘ธีระ วัชรปราณี’ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า นำแกนนำชุมชนงดเหล้ากรุงเทพฯ เข้ารับโล่ องค์กรผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ หอศิลปวัฒนธรรม กทม.

Alcohol World

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครือข่ายงดเหล้า ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน ยุทธศาสตร์การทำงานด้านนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดและชุมชน กับหน่วยงาน NGO จากสวีเดน

Scroll to Top