งานวันเด็ก รร.บ้านชัยมงคล “YSDN อำเภอนาทม สร้างสุข วันเด็กสนุกอย่างสร้างสรรค์ ไร้แอลกอฮอล์”

เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนาทม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน โรงเรียนหนองซนวิทยาคม โรงเรียนนาทมวิทยา โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา โรงเรียนบ้านชัยมงคล โรงเรียนคำแม่นาง กลุ่มเยาวชนYSDN อำเภอนาทม และผู้นำชุมชนตำบลหนองซน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านชัยมงคล ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

โดยได้รับเกียรติจากนายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน เป็นประธานอ่านสาส์นวันเด็กและนายจิราวัฒน์ วงศ์พิมพ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยมงคลรายงาน ซึ่ง YSDN อำเภอนาทม มีการประชุมเตรียมออกแบบกิจกรรม ภายใต้ “ปลูกพลังบวก ผู้ใหญ่ใจดี หนูน้อยใจเข็มแข็ง เรียนรู้พิษภัยเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด” โดยมีการเดินขบวนรณรงค์ ชวนลดละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี การแสดงวงดนตรีโรงเรียนนาทมวิทยา กิจกรรมสอยดาว การตอบคำถามความรู้พิษภัยเครื่องดื่มแอลกอฮล์ และการเสวนาบุคคลต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจการเลิกเหล้าสำเร็จ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนบ้านชัยมงคลชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ครู และเยาวชนYSDN อำเภอนาทมร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า 200 คน

นายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนหนองซน กล่าวว่า

เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ ความปราถนาดีจากผู้ใหญ่ จะทำให้เด็กรู้สึกตะหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม และวันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ผู้ใหญ่ให้เด็กมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ทำให้เกิดทักษะและประสบการณ์นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

นางสาวญาณิศา เวียงสมุทร ประธานกลุ่มYSDN อำเภอนาทม กล่าวว่า

“กลุ่มYSDN เป็นเครือข่ายแกนนำเยาวชนต้นแบบ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ มีส่วนรณรงค์งดเกล้า บุหรีและยาสพติด รณรงค์หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จึงอยากเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครองน้องๆที่น่ารักทุกคนมาลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆค่ะ”

นายกฤษฎา จันทระ อายุ 57 ปี ผู้ช่วยฝ่ายปกครองหมู่10 ตำบลหนองซน เล่าว่า

“เมื่อก่อนดื่มสุราหนักมากทำให้มีผลต่อสุขภาพ มีปัญหาครอบครัว เกิดการทะเลาะกันครอบครัวเนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่พอใช้ในครอบครัวเพราะตนเองดื่มสุรา มีคนมาชวนให้งดเหล้าจึงตัดสินใจเลิก แต่ตอนที่จะเลิกก็คิดเหมือนกันว่าถ้าตนเองเลิกแล้วจะมีเพื่อนไหม แต่ก็ตัดสินใจเลิกเพื่อครอบครัวเพราะลองมาคิดดูสุขภาพเราก็ไม่ดี เงินในครอบครัวก็ไม่พอใช้จ่าย จึงตัดสินใจเลิกในปี63 หลังจากที่เลิกได้สุขภาพตนเองดีขึ้นแข็งแรงภรรยาและลูกก็ดีใจที่เราเลิกได้ ส่งเงินมาให้ตัดชุด ซื้อนาฬิกามาให้ สิ่งที่ตนเองคิดว่าไม่มีเพื่อถ้าไม่ดื่ม ไม่จริงเลย มีเพื่อนมากกว่าเดิมเสียอีก และคนอื่นก็เชื่อถือเรามากขึ้น และตั้งใจว่าจะเลิกตลอดชีวิต “

ภาพ/ข่าว แผนงานชุมชนเครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน